هر ایمیل میتواند به یک یا چند نفر ارسال شود. گاهن با اختصاصی کردن ایمیل های ارسالی، مخاطب خویش را جزوی از افراد خاص درک کرده و با بررسی ایمیل در خرید اقدام میکند. نگارش متن درست و تصاویر جذاب این بازخورد را بهبود میبخشد.

بازاریابی ایمیلی

بازاریابی ایمیلی یکی از راه های تبلیغ، یادآوری و یا ترغیب مشتریان به خرید از طریق ایمیل است که اگر از طریقی درست انجام شود، هم موثر است هم ارزان. هنوز این روش در بازاریابی دیجیتال نقش موثری دارد و میتواند مشتریان را در بازه های زمانی مناسبی پوشش داده و از محصولات جدید یک شرکت آگاه نماید. اگر چه کانالهای تلگرام و شبکه های اجتماعی فعالیت بسیار گسترده ای را در دنیای مجازی دارند، اما هنوز بسیاری از افراد در هر صبح ایمیل های خود را چک و به آنها پاسخ میدهند. البته اگر متن تبلیغی درستی در ایمیل و عنوان اصلی آن وارد شود، میتواند نرخ بازخورد یک ایمیل را افزایش دهد. ایمیل مارکتینگ روشی ارزان، زود بازده و بسیار گسترده است که میتوان برای آن برنامه ریزی اجرایی صحیحی ارایه داد. آنچه که ساده بنظر میرسد ارسال ایمیل است، اما درست ایمیل کردن خود شیوه ای است که هر گروهی از آن مطلع نیست.

در ابتدای یک کمپین یا فرآیند بازاریابی ایمیلی سعی میشود بازار هدف و مخاطبین شناسایی شود تا خروجی خوبی از ارسال ایمیل ها در یک کمپین ایمیل مارکتینگ بوجود آید. جمع آوری ایمیل ها هم میتواند از طریق امکان ثبت نام در سایت، قبل از دانلود یک فایل الکترونیکی یا از طریق تبلیغات مختلف و روشهای صحیح دیگر صورت گیرد. بعد از جمع آوری ایمیل ها و دسته بندی آنها بر اساس نوع فعالیت، مکان زندگی و یا فعالیت شخصی فرد، برنامه های لازم بروی سایت توسط تیم راک د مارکت نصب و ایمیل مارکتینگ در دوره های منظم اجرا میشود. با یک پایگاه داده از ایمیل های متنوع، به مرور زمان میتوان حوزه مخاطبین بیشتری را بدست آورد و تبلیغ در مورد یک محصول یا یک خدمت ویژه در آینده را راحت تر انجام داد.

خدمات ما در زمینه بازاریابی ایمیلی

نصب برنامه ها ایمیل مارکتینگ بروی وب سایت تدوین متن تبلیغاتی و سابجکت مناسب برای هر ایمیل
خلق رنگ بندی و تصاویر جذاب مرتبط با نوع محتوای ایمیل تدوین اسلوگان و شعارهای تبلیغاتی برای هر ایمیل خبری
ارایه آنالیز از نرخ بازشدگی و بررسی ایمیل های ارسال شده تعیین زمان بندی برای کمپین های بازاریابی ایمیلی از سایت
ارایه راهکار برای جمع آوری ایمیل از بازدیدکنندگان وب سایت مشاوره با تیم بازاریابی شرکت برای آنالیز بازخوردهای کسب شده
از گنجینه های مناسب در بازاریابی ایمیلی، مخاطبین هر وب سایت هستند