کنترل کیفی اسناد چاپ شده به معنای مشاوره در مورد انتخاب رنگ، دیزاین و خروجی مناسب و در نهایت نظارت بر چاپ است. با این روند، اسناد تبلیغاتی بصورتی فاخر و تا حد امکان با اختلاف رنگ پایین به مرحله چاپ و تحویل خواهند رسید.

نظارت چاپ و کنترل کیفی

نظارت چاپ و کنترل کیفی در روند طراحی تا چاپ، یکی از مهمترین بخش ها در تبلیغات چاپی به حساب می آید. متخصصین و مشاورین راک د مارکت از ابتدای امر در طراحی همراه با کارفرما خواهند بود تا انتخاب رنگ، سایز کاغذ و نوع نرم افزار خروجی به درستی انتخاب شود. باید بخاطر داشت که نظارت چاپ فقط یک روند ساده و کنترل رنگ در چاپخانه نیست. یک متخصص نظارت چاپ از ابتدا بهترین پیشنهاد را به کارفرما ارایه میکند و تا مرحله خروجی فایل در کنار اوست و فایل نهایی تنظیم شده را برای چاپ در مرحله ویژه لیتوگرافی و چاپخانه و صحافی نیز پیگیری میکند. آنچه که در نظارت چاپ و کنترل کیفی اتفاق می افتد، تعیین میکند که چاپ بصورت فاخر انجام شده و یک سند چاپی مناسب تحویل داده شود.

کارفرما چه احتیاج به چاپ مجدد یک سند را داشته باشد چه از ابتدا قصد به طراحی و خروجی داشته باشد، میتواند از خدمات نظارت چاپ و کنترل کیفی گروه استفاده کند. متخصص گروه، یک مجموعه چاپی مناسب را به کارفرما پیشنهاد میدهد که با فعالیت تبلیغی شرکت همخوانی داشته باشد. تمامی مراحل از ابتدای طراحی، انتخاب چاپخانه، انتخاب نوع کاغذ و تعیین رنگها برای اینکه اختلافی حداقل در زمان چاپ داشته باشند توسط مشاور گروه تعریف میگردد. با حداقل رساندن اختلاف رنگ مشاهده شده بروی مانتیور تا تعریف فرم و در نهایت خروجی فاخر و چاپی با کیفیت توسط گروه تضمین شده است. در تمامی مراحل اجرایی کنترل کیفی، گزارش کار مناسب روزانه به کارفرما ارایه میشود تا از زمان بندی و نحوه اجرا و خروجی کاملن مطلع باشد و زمان بندی خود را برای دریافت آثار داشته باشد.

خدمات ما در زمینه نظارت چاپ

مشاوره در انتخاب نوع کاغذ و ابعاد صحیح سند تبلیغاتی بررسی سند با دستگاه های کالیبره جهت خروجی دقیق
تنظیم رنگهای سند طراحی شده با توجه به خروجی تنظیم کیفیت نور و رنگ تصاویر کاربردی در سند
ارایه پیشنهادات مختلف در مورد نوع چاپ و صحافی بررسی نوع سند و پیشنهاد در مورد چاپخانه مناسب
عیب یابی سند پیش از خروجی با مانیتور کالیبره تهیه یک خروجی استاندارد با توجه به نوع چاپ
نظارت بر چاپ در چاپخانه در تمامی مراحل خروجی چاپی بررسی سند چاپ شده در زمان صحافی تا تحویل به کارفرما
بدون نظارت چاپ و کنترل کیفی صحیح، تمامی زحمات تیم طراحی به باد خواهد رفت